szombat, május 18, 2024

Hatályos: 2024-05-18

A nyilvantartas.e-termekdij.hu weboldal általános szerződési feltételei

A weboldalt használók az oldal használatával, mint ráutaló magatartással elfogadják jelen általános szerződési feltételeket. Amennyiben ezekkel részben vagy egészben nem ért egyet kérjük az oldalt hagyja el.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ASZF) a nyilvantartas.e-termekdij.hu oldalt, annak bármilyen egyéb applikációját (Pl.:mobil alkalmazás) működtető e-Termékdíj.hu Kft. (adószám: 14188756-2-13, székhely: 2735 Dánszentmiklós, Írasi út 10., iroda: 1118 Budapest, Holdvilág utca 11.) valamint, a nyilvantarta.e-termekdij.hu oldal vagy annak bármilyen egyéb applikációját használó természetes-, jogi- vagy jogi személységgel nem rendelkező személyekre közelező érvényű használati feltételeket határoz meg. A nyilvantartas.e-termekdij.hu oldalak, aloldalak és az egyéb applikációk használata kizárólag a jelen ASZF elfogadásával történhet. A Felek elfogadják és tudomásul veszik, hogy a nyilvantartas.e-termekdij.hu oldalak, aloldalak és az egyéb applikációk használatával jelen ASZF rendelkezéseit elfogadottnak és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

Általános feltételek

A webhely üzemeltetője (továbbiakban szolgáltató) külön szerződés keretében on-line elektronikus felületet biztosít a környezetvédelmi termékdíj hatályos szabályozása szerinti termékdíj köteles termékek nyilvántartása céljából. A nyilvántartás használatára a külön szerződésben szabályozottak szerint van mód. A webhely zárt, arra regisztráció a weboldalon keresztűl nem lehetséges. A szerződéssel rendelkező partnereket az e-Termékdíj.hu Kft. munkatársai viszik fel a rendszerbe és biztosítják a belépéshez és használathoz szükséges technikai információkat, ide értve a kezdő jelszót is, melyet a felhasználónak az első bejelentkezés után meg kell változtatnia.

A webhely üzemeltetőjének kötelezettségei és jogai

A webhely üzemeltetője köteles a szerződéssel rendelkező partnerek számára az on-line nyilvántartásba rögzített adatokat megőrizni és ezt költségmentesen a hatóság számára annak írásos megkeresése esetén átadni. A webhely üzemeltetője a felhasználó és közte lévő szerződésnek megfelelően köteles adatot szolgáltatni a felhasználó számára, kérésére (költségmentesen vagy költségtérítés ellenében a Felek szerződése szerint). A webhely üzemeltetője az adatátadáskor alapvetően excel táblázatkező (XLS) által megnyitható formában adja át az adatokat az egyéb feltételek megléte esetén. A webhely üzemeltetője éves szinten 95%-ban biztosítja a webhely elérhetőségét és használatának lehetőségét. Ide nem értendő a webhely üzemeltetőjén kívül álló okok (jellemzően vismaior okok). A webhely üzemeltetője lehetőséget biztosít az elfelejtett jelszó vagy felhasználó név rendszerszintű potlására. A webhely üzemeltetője kizárja a felelősséget a felhasználó által használt számítátechnikai eszköz hardver és szoftver megfelelőségéért. A webhely az általánosan használt és elfogadott internet böngészőkre került optimalizálásra, de a technológia (internet böngészők eltérő sajátosságai) miatt előfordulhat, hogy a megjelenés eltérő internet böngészőkben más, nem teljesen azonos nézet képet biztosít. A webhely üzemeltetője jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére a Felek közti szerződés bármely pontjának felhasználó hibájából adódó megsértése esetén. A webhely üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az oldalon harmadik fél reklámait közzétegye.

A webhely felhasználóinak kötelességei

A webhely használója a közte és a webhely üzemeltetője között létrejött szerződés alapján használja a webhelyet. A kezdeti jelszót a felhasználó köteles módosítani. A felhasználó által módosított jelszót a webhely üzemeltője sem ismeri (technológiából adódóan sem tudja megismerni), ezért annak biztonságáért, megőrzéséért a felhasználó felel. Amennyiben a felhasználó úgy észleli, hogy a saját proflját illetéktelen is használja, akkor köteles a jelszavát módosítani. A felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a weboldal használata a külön szerződésben foglalt költséggel és az a szerinti szolgáltatásokkal jár, valamint elfogadja, hogy a webhely üzemeltetője számlatartozás esetén a webhely elérését ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztheti. A felfüggesztés nem jelenti a számlatartozás megszűnését.

A webhely szolgáltatási szinjei

A nyilvantartas.e-termekdij.hu webportál a korábban azonos tárgyú szerződéssel rendelkező felhasználók számára biztosítja a korábbi nyilvántartási adatok új portálon történő elérését és excel táblázatkezelőben történő megnyitásra alkalmas formátumú állomány exportálásának lehetőségét.

Az uj portál a hatályos szerződéssel rendelkező felhasználók számára 2017. december 31-ig biztosítja a jelen ÁSZF-ben jelölt II. típusú szolgáltatást, melyért többlet fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Az új webportál elindulása után szerződést kötő felhasználók számára az üzemeltető a 2017. május 12-én hatályos ÁSZF szerint az alábbi szolgáltatási szinteket biztosítja a felhasználó választása és szerződése alapján:

  1. Alapcsomag
  2. Bővített csomag
  3. Extra csomag (hamarosan, még nem elérhető)

A felhasználó választása alapján és a Felek között létrejött szerződés és annak ellenértékének kifizetése után az Ügyfélszolgálat értesítő e-mailje után lap hozzáférést az on-line nyilvántartó felülethez.

Panaszkezelés

A szolgáltató a telefonos ügyfélszolgálatát a nyilvantartas.e-termekdij.hu oldalak használatának elősegítése érdekében tartja fent. Panaszt írásban az ügyfélszolgálat felé postai vagy E-mailben elektronikusan lehet megtenni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre elküldve. A szolgáltató a panaszokat minden esetben kivizsgálja és a panaszost írásban tájékoztatja. A panaszkezelés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint történik. A panaszok vizsgálatát a szolgáltató 30 nap alatt végzi el. A panaszokat a szolgáltató saját iktatási rendszerében iktatja és egyedi azonosítóval ellátva tájékoztatja a panaszost a megállapításairól.

Elállás és felmondás joga a nyilvantartas.e-termekdij.hu oldalak használata során

A felhasználó által megrendelt szolgáltatás a nyilvantartas.e-termekdij.hu oldalon történő használattal valósul meg. A szolgáltatást teljesítettnek kell tekinteni az ügyfélszolgálat által megadott belépési információk megküldése után. A szolgáltat az elállási jogot nem tudja elfogadni amennyiben a felhasználó az oldalra már bejelentkezett és nyilvántartási tételt rögzített. Az elállás szándékát és a konkrét igényt a szolgáltató felé írásban, postai úton vagy személyesen az ügyfélszolgálat nyitvatartási idfejében kell megtenni. Elállási szándékot más nevében nem lehet bejelenteni, társaság esetén a jogosultságot hitelt érdemlő módon kell igazolni. A távollévők között kötött 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a felhasználót a 8 napon belüli elállás joga – addig értelmezhető amíg a szolgáltató a felhasználó számára a belépéshez és használathoz szükséges azonosító adatokat nem küldte meg.

Adatkezelés és adatvédelem

A felhasználó saját akaratából a szerződéskötéssel hatalmazza fel a szolgáltatót, hogy a regisztráció során megadott adatokat a felhasználó szándékának megfelelő ideig kezelje. A szolgáltató ezeket az adatokat, ide nem értve hatósági kötelező megkerésekre adadó adatszolgáltatást harmadik félnek nem adja át. A nyilvantartas.e-termekdij.hu oldal személyes adatokat nem kezel. A felhasználó személyes adatait az on-line oldal használatához nem kell megadnia.

e-Termékdíj.hu Kft.

Kelt mint fent, módosult mint fent.

 

 

 

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ügyfélszolgálat